Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

hapinessiseasy
21:04
hapinessiseasy
20:59
2331 4756
Reposted fromusual usual viaphilomath philomath
hapinessiseasy
20:58
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaswiatblondynki swiatblondynki
20:52
20:52
hapinessiseasy
20:50
hapinessiseasy
20:48
hapinessiseasy
20:48
hapinessiseasy
20:45
hapinessiseasy
20:45
hapinessiseasy
20:45
hapinessiseasy
20:36
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaemptyspacess emptyspacess
hapinessiseasy
20:36
W moich myślach cały czas tylko ja i Ty.
— Bezimienna
hapinessiseasy
20:36
Ledwo przestałem Cię całować, a już chciałem wracać i zacząć na nowo.
— Sylwester nocą szaleństw
hapinessiseasy
20:29
7785 0349
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapouler pouler
hapinessiseasy
20:27

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viapouler pouler
hapinessiseasy
20:21

Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromoutcat outcat viapouler pouler
hapinessiseasy
20:18
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viapouler pouler

June 20 2015

hapinessiseasy
21:29
3912 4e71
Reposted fromhalfjohn halfjohn
hapinessiseasy
21:29
5171 40ed
Reposted fromhalfjohn halfjohn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl